לכל ניגוני פיטסבורג

DISC

וטוב יהיה בעיניך

הגידה לי

השבת

שיפקדונו

וכל קרני

לב טהור

ותגלה

היום הרת עולם

מתי תמלוך

וידע

הטוב

פיטסבורגער תנועה

כי לה' המלוכה

disc

יבנה

ממקומך

המעביר בניו

מוציא אסירים

ימלא ה'

ונפשי

לכה דודי

הוא יפתח ליבנו

אבן מאסו הבונים

ניגון